Rijeka > O Rijeci pomalo

Fauna našeg kraja

(1/1)

Bazilisk:
Gnjurac
Morski vranac (Phalacrocorax aristotelis)

Prilažem dvije svoje fotografije (snimljeno u Vrsaru, 18.07.2010.)
Bio je raspoložen za poziranje, nakon malo dužeg nagovaranja!


Morski vranac (Phalacrocorax aristotelis) je tipična morska ptica čiji životni ciklus ovisi o sitnoj ribi koju lovi za hranu i o stjenovitim otočićima i liticama na kojima se gnijezdi.
Gotovo uvijek se nalazi na moru i rijetko posjećuje luke i naselja ili skita u unutrašnjost. Budući da gnijezdo pravi na tlu, naseljava litice ili otočiće koji su nepristupačni za kopnene grabežljivce.

U Europi postoje dvije podvrste morskog vranca:
- sjeverna podvrsta (Phalacrocorax aristotelis aristotelis) koja obitava u sjevernoj Europi
- sredozemna podvrsta (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) koja je endemična za Mediteran i Crno more.

Sredozemna podvrsta je ugrožena na europskom nivou (Dodatak I Direktive o pticama EU) i pretpostavlja se da ukupno postoji oko 10.000 gnijezdećih parova.

Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju