Novi Postovi

 Str: 1 ... 8 9 [10]
91
Kultura / Knjige o Rijeci
« Zadnji post od Admin u 16.06.2012. 15:06  »
Evo nekoliko knjiga o Rijeci:


    Antić, Vinko, Sušak-Rijeka i okolica u Narodnooslobodilačkoj borbi, Zagreb: Matica hrvatska, 1953.
    Arheologija Rijeke i okolice: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, 2000.
    Arhitektura historicizma u Rijeci: 1845. - 1900.: arhitektura i urbanizam; Moderna galerija Rijeka, 2002.
    Arhitektura secesije u Rijeci: arhitektura i urbanizam početka 20. stoljeća 1900 1925.: Moderna galerija Rijeka, 1997.
    Arte miracolosa : stoljeće fotografije u Rijeci. Izdavački centar Rijeka, 1995.
    Autotrolej: stotinu godina javnoga gradskog prijevoza putnika.-: Komunalno društvo "Autotrolej" Rijeka, 1999.
    Bartulović Željko, Sušak 1919.-1947.: državnopravni položaj grada: "Adamić" : Državni arhiv Rijeka: Pravni fakultet, 2004.
    Butorović Radule, Sušak i Rijeka u NOB: Centar za historiju radničkog pokreta i NOR Istre, 1975.
    Cvijanović Mišo, Đir po Korzu , Zagreb: V.B.Z., 2006.
    Čulinović Ferdo, Riječka država: od Londonskog pakta i Danuncijade do Rapalla i aneksije Italiji / Zagreb: Školska knjiga, 1953.
    Dobrinić,Julijan, Riječka numizmatika: riječki novci i novci s riječkim obilježjima : 1848.-2002.: Muzej grada Rijeke, 2005.
    Drenova : da se ne pozabi: izložba fotografija iz prošlosti Drenove nastalih do početka Drugog svjetskog rata: Grad Rijeka, Mjesni odbor Drenova, 2004.
    Dubrović Ervin , Na kraju stoljeća: likovne, kulturološke i političke teme: Izdavački centar Rijeka, 1996.
    Dubrović Ervin , Vrag nikad ne spava: riječki pogledi i ogledi: Izdavački centar Rijeka, 2002.
    Đekić, Velid: Naslov 91. decibel: vodič rock'n'roll Rijekom, Meandarmedia, 2009.
    Đekić Velid, Prerada nafte u Rijeci : 1882.-2005..- Rijeka: INA - Rafinerija nafte Rijeka, 2005.
    Đekić Velid: Volite li Rijeku?: V.B.Z. 2006.
    Ekl Vanda , Živa baština: studije i eseji.- Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1994.
    Fluminensia.- Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1989. : Izdavački centar Rijeka, 1989.
    Fučić Branko, Sveti Vid: katedrala Rijeka – Hrvatska: Katedrala u Rijeci, 1994 LI>
    Giron Antun, NOB i socijalistička revolucija : čitanka iz zavičajne povijesti Rijeke i riječkog područja.- Zagreb: Školska knjiga, 1975
    Giron Antun, Poglavnikovom vojnom uredu : Treći Reich, NDH, Sušak - Rijeka i izviješće dr. Oskara Turine 1943. / Antun Giron, Petar Strčić
    Giron Antun, Riječka bitka: Izdavački centar Rijeka : Muzej narodne revolucije: Zavod IC JAZU, 1985. Rijeka
    Glavočić Daina, Stari izlozi riječkih trgovina: Državni arhiv u Rijeci, 1999.
    Gradska knjižnica Rijeka: 1849. - 1930. - 1962. - 2000. : Gradska knjižnica Rijeka, 2000.
    Gradska tržnica Rijeka: 1881-1981.Gradska tržnica, 1981.
    Grgurić Mladen, Riječke fontane i perila = Fontane e lavatoi di Fiume.- Rijeka: Muzej grada Rijeke, 1997.
    Grgurić Mladen, Riječke marke: Fiume 1918 1924..- Rijeka: Muzej grada Rijeke, 2002.
    Hadžialagić Husref, Islamska zajednica u Rijeci/Husref Hadžialagić, Rijeka : Islamska zajednica u Hrvatskoj - Medžilis Rijeka, 2006.
    Hoško Emanuel, Na vrhu trsatskih stuba, Rijeka, Adamić, 2007.
    Izložba Sjaj isusovačke baštine u Rijeci, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka, prosinac 1993. - veljača 1994.
    Karpowicz Ljubinka , Rijeka: na prijelazu stoljeća = Fiume: al varco tra due secoli: Naklada Benja, 1991.
    Kirinčić Dušan, Rijeka i Istra na markama.- Rijeka: Filatelističko društvo Rijeka, 1955.
    Kobler Giovanni, Povijest Rijeke / Giovanni Kobler , Opatija: Preluk, 1995 . Prijevod djela: Memorie per la storia della liburnica citta di Fiume.
    Kolombo Marijan, 1882. - 1982. - sto godina INA Riječke rafinerije.- Rijeka: INA - Rafinerija nafte Rijeka, 1982.
    Kostić, Veselin M. Rijeka i okolica u starim engleskim putopisima, Rijeka : "Adamić", 2006.LI>
    Kozala: monografija o riječkom komunalnom groblju i o kulturi pokapanja u Rijeci, u povodu 130 godina vođenja njegovih knjiga ukopa, Rijeka: KD Kozala, 2005.
    Laszy Giacinto, Fiume tra storia e leggenda: cronache fiumane d'altri tempi / Giacinto Laszy, Rijeka-Fiume: Edit, 1998.
    Lukežić, Irvin, Fijumanske priče: Izdavački centar Rijeka, 1991.
    Lukežić, Irvin, Ogledalo bašćinsko: o starim knjigama, zaboravljenim piscima, rijetkim novinama i neostvarenim časopisima: Izdavački centar Rijeka, 2006.
    Lukežić, Irvin, Riječke glose: opaske o davnim danima: Izdavački centar Rijeka, 2004.
    Lukežić, Irvin, Povijest riječkih konzulata: konzulati u Rijeci kroz povijest
    Lukežić, Irvin, Ruck, Lovorka, Glazba Trsat 1906-2006. Izdavački centar Rijeka, 2006.
    Lukežić, Irvin, Robert Whitehead – engleski tvorničar torpeda iz Rijeke, Izdavački centar Rijeka, 2009.
    Mahulja, Ivan , Sto [100] činjenica o Rijeci : uz srebrni jubilej.- Rijeka: Odbor za proslavu 25-godišnjice oslobođenja Rijeke, 1970.
    Majer, Krasanka, Petar Puhmajer: Palača šećerane u Rijeci: konzervatorska i povijesna istraživanja = Il Palazzo dello zuccherificio di Fiume: ricerche storiche e di conservazione / Krasanka Majer; [prijevod na talijanski Nataša Jakominić Marot], Grad Rijeka i Hrvatski restauratorski zavod, 2008.
    "Marijin Trsat – turistička monografija", Franjevački samostan na Trsatu i Turistička naklada, 2009.
    Marković Mirko, Kartograf Ivan Klobučarić i Rijeka : Rijeka i Kvarnersko primorje na starim zemljopisnim kartama s naročitim obzirom na doprinos hrvatskog kartografa I. Klobučarića „Adamić", 2002.
    Matejčić Radmila, Ars Aesculapii : prilozi za povijest zdravstvene kulture Rijeke i Hrvatskog primorja: Izdavački centar Rijeka, 1982.
    Matejčić Radmila, Kako čitati grad : Rijeka jučer, danas .- Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1990.
    Matejčić Radmila, Kako čitati grad : Rijeka jučer, danas .- Rijeka: Adamić, 2007.
    Matejčić Radmila, Srpsko-pravoslavna crkva sv. Nikole U Rijeci .- Novi Sad: Matica srpska, 1973.
    Matejčić Radmila, Crkva Gospe Trsatske i Franjevački samostan .- Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1991.
    Matejčić Radmila, Crkva svetog Vida, Rijeka : Izdavački centar, 1994.
    Matejčić Radmila, Izleti u prošlost- Rijeka: "Adamić", 2000.
    Međunarodni znanstveni skup o Bernardinu Škrivaniću (1996; Rijeka) Bernardin Nikola Škrivanić i njegovo vrijeme : zbornik radova: Matica hrvatska, 1997.
    Mestrovich, Ezio , Dizionario Fiumano passato minimo .: Edit - Rijeka, 2001.
    Miculinić, Dean: Rijeka - dnevnik jednog grada, Grafika Zambelli, 2006.
    Mimica Bože, Numizmatička povijest Rijeke = Historia nummorum Fluminis Sancti Viti: Vitagraf Rijeka, 1996.
    Moderna arhitektura Rijeke : arhitektura i urbanizam međuratne Rijeke 1918 1945.: Moderna galerija Rijeka, 1996.
    Mohorovičić Andrija, Utvrđeni gradovi i kašteli sjevernog Jadrana, Izdavački centar Rijeka, 1997.
    Moravček Goran, Rijeka - između mita i povijesti/Goran Moravček
    Morgan Teodoro, Židovi Rijeke i Opatije : (1441.-1945.) Rijeka : "Adamić", 2006.
    Mrkić Modrić, Slavica: Naša Rika, Reka, Rijeka (fotografije Marko Gracin), "Adamić", 2008.
    Muzej grada Rijeke, Čarobna igla : zbirka gramofona i riječka diskografija: Muzej grada Rijeke, 2004.
    Nepokoj, Denis: Gradski toranj, Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka, 2010.
    Nepokoj, Denis: Guvernerova palača, Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka, 2009.
    Ogurlić, Dragan: Rijeka u Domovinskom ratu (Primorci, Gorani i Boduli na ličkom bojištu 1991.-1995.), Grad Rijeka, 2008.
    Oštrić Goroslav, Monumenta heraldica : izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije.- Rijeka: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, 2002.
    Palinić Nana, Sto dvadeset pet godina električne energije u Rijeci.- Zagreb: HEP Distribucija, 2006.
    Povijest Rijeke: Skupština općine : Izdavački centar Rijeka, 1988.
    Rijeka - grad tradicije, užitka i doživljaja, Turistička naklada, 2007.
    "Rijeka – nikad ista", fotomonografija, Rijeka, Izdavački centar Rijeka, 2011.
    Riječke plaže: Turistička zajednica grada Rijeke, 2011.
    Riječki karneval: "Adamić", 2003.
    Rijeka i mađarska kultura = Rijeka (Fiume) es a magyar kultura : međunarodni znanstveni skup, Državni arhiv u Rijeci, 3.-4. listopada 2003. : zbornik radova uredio Irvin Lukežić, Rijeka: Državni arhiv u Rijeci, 2004.
    Rijeka u stoljeću velikih promjena : (zbornik radova) = Fiume nel secolo dei grandi mutamenti : (atti del convegno).- Rijeka: Edit, 2001.
    Rijeka. Statut, Statutum terrae Fluminis MDXXX ; Statut grada Rijeke 1530. ; Rijeka-Fiume : Edit, Izdavački centar Rijeka, 2001.
    Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1993.
    Ruck, Lovorka, Glazba s/bez granice : skica glazbenog života u Rijeci i Sušaku od 1918. do 1941. godine: Izdavački centar Rijeka, 2003.
    Smokvina Miljenko, Rijeka na povijesnim fotografijama & riječka fotografska kronologija.- Rijeka: Dušević & Kršovnik, 1997.
    Smokvina Miljenko, Snimiti nevidljivo: razvitak ultrabrze fotografije u Rijeci i znanstvena suradnja Petera Salchera i Ernsta Macha: Državni arhiv u Rijeci, 2004.
    Stražičić, Nikola, Riječki izvori i vodotoci : u vremenu prošlom i sadašnjem; Izdavački centar Rijeka, 1999.
    Strohal Rudolf , Bilješke kaptola riječkoga iz 16 vijeka,Zagreb: Dionička tiskara, 1913.
    Susmel Edoardo , Disegno storico della citta di Fiume.- Fiume: Emidio Mohovich, 1917.
    Susmel Edoardo, Fiume tortenete / Susmel Ede = Die Geschichte der Hafenstadt Fiume, Budapest : A Magyar Adria Egyesulet kiadasa, 1915.
    Sveti Vid : zbornik.- Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1995.
    Svjedočanstva jednog zdanja : prigodom 100. obljetnice izgradnje palače Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja.- Rijeka: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, 1996.
    Šišić Ferdo, Hrvati i Magjari od godine 1790. do 1873. ; Rijeka i riječko pitanje od godine 1709. do 1870. dva predavanja Ferde Šišića .- Zadar: Matica dalmatinska, 1913.
    Šišić Ferdo, Rijeka i riječko pitanje , Gorica: Veda, 1912.
    Tarsatički principij: kasnoantičko vojno zapovjedništvo = Principia at Tarsatica : late Roman military headquarters / [urednici Nikolina Radić Štivić, Luka Bekić ; prijevod na engleski Ana Majurić], Grad Rijeka i Hrvatski restauratorski zavod, 2009.
    Toncinich, Erna: Il Moretto Fiumano (Riječki morčić), Edit, 2008.
    Trsatski zvuci: u čast 80. godišnjice postojanja i djelovanja Glazbe "Trsat".- Rijeka: Glazba Trsat, 1986.
    Tvornica papira Rijeka , Tvornica papira Rijeka / [autor teksta Danilo Klen ; Rijeka: Tvornica papira Rijeka, 1971.
    Victoria - Primorje : 1908-1998 / Športsko društvo "Primorje '08" Rijeka: Športsko društvo "Primorje 08" Rijeka, 1998.
    "Vidove orgulje", multimedijalna publikacija, Rijeka, Facultas - Udruga za promoviranje istraživačkih i stvaralačkih iskoraka, 2011.
    Vižintin Boris, Umjetnička Rijeka XIX. stoljeća : Izdavački centar Rijeka, 1993.
    Zbornik Rijeka : geografija : etnologija : ekonomija : saobraćaj : povijest : kultura.- Zagreb: Matica hrvatska, 1954.
    Zgrada Gimnazije na Sušaku : 1896-1996., Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, 1996.
    Žic Igor , Laval Nugent - posljednji Frankopan gospodar Trsata: Centar društvenih djelatnosti mladih Rijeka, 1992.
    Žic Igor, Riječka gostoljubivost : hoteli, restorani, gostionice, kavane, kupališta: "Adamić", 2000.
    Žic Igor, Kratka povijest grada Rijeke .- Rijeka: "Adamić", 1999.
    Žic Igor, Riječki orao, venecijanski lav i rimska vučica : (petnaest eseja o hrvatsko-talijanskim odnosima kroz povijest). "Adamić", 2003.
    Žic Igor, Rijeka : grad Svetog Vida, Rijeka: Dušević & Kršovnik, 1996.
    Žic Igor, Zbirka starih majstora Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci: Centar društvenih djelatnosti mladih Rijeka, 1993.

izvor: www.rijeka.hr
92
Rijeka nekada / Odg: Stare slike Rijeke
« Zadnji post od elvis u 16.06.2012. 14:16  »
Ima dosta starih fotografija Rijeke i to iz zraka na izložbi Miljenka Smokvine u Državnom arhivu Rijeka  - povijesne fotografije grada Rijeke snimljene iz zrakoplova.
93
Događaji / Rijeka iz ptičje perspektive
« Zadnji post od elvis u 16.06.2012. 14:15  »
Našao na portalu Novog Lista:

Autor: Nela Valerjev Ogurlić   
Objavljeno: 13. lipnja 2012. u 9:39
http://www.novilist.hr/Kultura/Izlozbe/Povijesne-fotografije-snimljene-iz-zraka

Na izložbi priređenoj u povodu Međunarodnog dana arhiva prezentirano je pedesetak fotografija podijeljenih u dvije cjeline, od kojih se jedna odnosi na razdoblje do završetka Drugog svjetskog rata, a druga na poslijeratno razdoblje

»Rijeka iz ptičje perspektive« naziv je izložbe Miljenka Smokvine koja u Državnom arhivu Rijeka predstavlja povijesne fotografije grada Rijeke snimljene iz zrakoplova.

Na izložbi priređenoj u povodu Međunarodnog dana arhiva prezentirano je pedesetak fotografija podijeljenih u dvije cjeline, od kojih se jedna odnosi na razdoblje do završetka Drugog svjetskog rata, a druga na poslijeratno razdoblje. Najstarija fotografija na izložbi datira iz 1916. godine, a riječ je o vojnoj snimci bombardiranja tvornice torpeda, rafinerije nafte i brodogradilišta.

Upravo uz vojsku i njezin sustav izviđanja vezan je razvoj avio fotografije, ali praksa snimanja iz zraka postoji i od ranije, a razvili su je letači balonima. No, iako se u Rijeci rano počelo letjeti balonima, do sada takve snimke Rijeke i okolice nisu nađene. U povijesti Rijeke avione je osobito rado koristio D'Annunzio, prvenstveno za propagandu i bacanje letaka, ali i za fotografska snimanja.

Fotografije nastale između dva svjetska rata vrlo su brojne, a tijekom Drugog svjetskog rata naši su krajevi i grad Rijeka fotografirani na tisućama snimaka. Nakon vojne, avio fotografija ulazi i u civilnu upotrebu da bi poslije Drugog svjetskog rata postala alat u čitavom nizu ljudskih aktivnosti. Fotogrametrijski snimci postali su gotovo svakodnevni, na osnovu njih su se crtale zemljopisne karte, izrađivali katastarski planovi, planirao se urbanisički razvoj gradova, proučavao tok rijeka, širenje šuma... Snimanje iz aviona postalo je nezaobilaznim načinom dokumentiranja razvoja gradova, a ti su snimci bili posebno atraktivni za snimanje prirodnih ljepota i turističkih objekata.

Neposredno nakon Drugog svjetskog u Zagrebu je osnovana Agencija za fotodokumentaciju koja je sustavno fotografirala gradove i gotovo sva zbivanja na tlu bivše Jugoslavije. U njihovu arhivu nalaze se vrlo rane poslijeratne avio vedute raznih hrvatskih gradova, a kako je u ono doba bilo uobičajeno snimati industrijske objekte, tako su Rijeka i njena industrija bile često fotografirane. Riječ je o značajnim dokumentima vremena koji nam omogućavaju bolje sagledavanje prošlosti grada, a u današnjem kontekstu dolaze i kao prilog razmišljanju o vrijednosti riječke industrijske baštine. Izložba će biti otvorena do 6. srpnja.

BTW mislim da je na jednoj fotografiji (prikazuje ex Tvornicu papira) vidljiv logo Braneweb  ;)
94
Rijeka nekada / Odg: Stare slike Rijeke
« Zadnji post od Admin u 16.06.2012. 10:31  »
Po čemu si zaključio da je fotografirano oko 2000. god.?

Na temelju subjektivnog i objektivnog posmatranja :D

Subjektivno jer sam vidio kada su radili "kapicu", odnosno kada su zadnja dva kata premazivali da zaustave/uspore propadanje fasade. Prije toga je ekipa iz (mislim) Octopusa na konopcima prošla fasadu od vrha do dna i čekićima otukla sve slabe komade betona.  Zbog tog premaza je vrh zgrade tamniji.

A objektivni razlog su GSM antene na vrhu. Ne sjećam se više točno godine, ali GSM se počeo montirat IIRC 95+

Evo i moje fotografije radova. Malo je nejasna iz subjektivnog i objektivnog razloga. Subjektivni je "ja kao fotograf" a objektivni je film kojemu je 1990 kada sam ga nabavio već prošao rok trajanja (i to mjereno u godinama) a ovo je snimljeno 98 ili 99-te  :)Dovoljno argumenata. Skidam fotografiju iz rubrike stare fotografije. Ako 'naiđeš' na kakvu staru fotografiju molio bi te da je objaviš tu na forumu pa ćemo je objaviti i na web stranici. Zahvaljujem na ukazanoj pogrešci i odličnom obrazloženju. I još samo da dodam  naklon1.
95
Rijeka nekada / Odg: Stare slike Rijeke
« Zadnji post od elvis u 16.06.2012. 08:21  »
Po čemu si zaključio da je fotografirano oko 2000. god.?

Na temelju subjektivnog i objektivnog posmatranja :D

Subjektivno jer sam vidio kada su radili "kapicu", odnosno kada su zadnja dva kata premazivali da zaustave/uspore propadanje fasade. Prije toga je ekipa iz (mislim) Octopusa na konopcima prošla fasadu od vrha do dna i čekićima otukla sve slabe komade betona.  Zbog tog premaza je vrh zgrade tamniji.

A objektivni razlog su GSM antene na vrhu. Ne sjećam se više točno godine, ali GSM se počeo montirat IIRC 95+

Evo i moje fotografije radova. Malo je nejasna iz subjektivnog i objektivnog razloga. Subjektivni je "ja kao fotograf" a objektivni je film kojemu je 1990 kada sam ga nabavio već prošao rok trajanja (i to mjereno u godinama) a ovo je snimljeno 98 ili 99-te  :)


96
Rijeka nekada / Odg: Stare slike Rijeke
« Zadnji post od Admin u 16.06.2012. 00:01  »
BTW pod starim slikama Rijeke se nalazi HT-ov neboder na Kozali. Sam neboder je napravljen 80-tih godina i možda podpada po povijest, ali na fotografiji je snimljen ~2000-te, što nikako ne spada pod stare slike  :D

Po čemu si zaključio da je fotografirano oko 2000. god.?Više se ne sjećam, ali kao da sam tu sliku iz neke knjige iz 80-ih izvukao. Možda se varam... Nemam pojma!
97
Rijeka nekada / Odg: Stare slike Rijeke
« Zadnji post od elvis u 15.06.2012. 14:47  »
BTW pod starim slikama Rijeke se nalazi HT-ov neboder na Kozali. Sam neboder je napravljen 80-tih godina i možda podpada po povijest, ali na fotografiji je snimljen ~2000-te, što nikako ne spada pod stare slike  :D
98
Rijeka nekada / Odg: Stare slike Rijeke
« Zadnji post od Admin u 30.05.2012. 00:00  »
Evo jedne fotografije sa Škrljeva. Pristigla je e-mailom... Zahvaljujem se pošiljatelju!


ŠKRLJEVO - potkraj 19. stoljeća

100
Sport / Odg: HNK Rijeka
« Zadnji post od Admin u 05.05.2012. 17:29  »
Evo navijači 'Rijeke' napokon mogu odahnuti!
'Lučko' je remiziralo sa 'Lokomotivom'... tako da je 'Rijeka' i matematički osigurala ostanak u 1. HNL.
 :sram
 Str: 1 ... 8 9 [10]