Rijecani.com - Forum

Rijeka => O Rijeci pomalo => Autor teme: duskom - 21.03.2012. 16:17

Naslov: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:17
Ova tema me je jako okupirala na počekku moje fofo-opsesije. Prikupio sam znatan fundus fotografija, pa želim da ga zajedno dopunjavamo. !!  basket1 basket1 basket1
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkig zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:42
(http://i.imgur.com/ZVl2v.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkig zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:42
(http://i.imgur.com/WLhfD.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkig zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:43
(http://i.imgur.com/t343g.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkig zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:44
(http://i.imgur.com/UoIpK.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkig zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:44
(http://i.imgur.com/4Voyg.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkig zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:46
(http://i.imgur.com/Jqt8T.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkig zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:47
(http://i.imgur.com/S5j41.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkig zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:47
(http://i.imgur.com/AFloi.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkig zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:48
(http://i.imgur.com/Ez7lW.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:49
(http://i.imgur.com/mnX8u.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: Admin - 21.03.2012. 16:49
Jako dobro!  :naklon
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:50
(http://i.imgur.com/kWfEV.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:51
(http://i.imgur.com/jnLoP.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:52
(http://i.imgur.com/qaKAP.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:52
(http://i.imgur.com/J5scK.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:53
(http://i.imgur.com/RbLpF.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:53
(http://i.imgur.com/Tm5m1.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:54
(http://i.imgur.com/MlCKO.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:54
(http://i.imgur.com/TTWnC.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:55
(http://i.imgur.com/6XyW9.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:55
(http://i.imgur.com/TiXbq.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:56
(http://i.imgur.com/Y6z6G.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:57
(http://i.imgur.com/Gf1MS.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:58
(http://i.imgur.com/Fgycy.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:58
(http://i.imgur.com/Ud1oh.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:59
(http://i.imgur.com/d4koM.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 16:59
(http://i.imgur.com/4Qzno.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:00
(http://i.imgur.com/o1qOr.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:27
(http://i.imgur.com/6dE1Q.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:27
(http://i.imgur.com/dRefG.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:27
(http://i.imgur.com/xyoVe.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:28
(http://i.imgur.com/CNBMH.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:29
(http://i.imgur.com/Bb9ll.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:29
(http://i.imgur.com/96dFL.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:29
(http://i.imgur.com/Da676.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:30
(http://i.imgur.com/NF9DU.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:30
(http://i.imgur.com/qskW1.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:31
(http://i.imgur.com/OWIq7.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:31
(http://i.imgur.com/tfMXU.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:32
(http://i.imgur.com/etYGL.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:32
(http://i.imgur.com/rQNL7.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:33
(http://i.imgur.com/FeN2O.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:34
(http://i.imgur.com/KFPU8.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:34
(http://i.imgur.com/sgF4A.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:35
(http://i.imgur.com/dcP5q.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:35
(http://i.imgur.com/mZDix.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:35
(http://i.imgur.com/YyuVP.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:36
(http://i.imgur.com/ht4eL.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:36
(http://i.imgur.com/Mq3Sd.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:37
(http://i.imgur.com/92FjG.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: duskom - 21.03.2012. 17:37
(http://i.imgur.com/1SO6z.jpg)
Naslov: Odg: Lica i figure na fasadama riječkih zgrada !!!!
Autor: mikimiki - 21.03.2012. 17:52
 :bravo